Zapraszamy do naszego sklepu online
EN
+48 32 30 19 100
Wspólnie tworzymy rozwój

Warunki udzielenia Polmarkus Sp. z o.o. licencji na korzystanie z materiałów stworzonych przez użytkownika

Zwracamy się do Ciebie jako Polmarkus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 969-12-85-173 KRS 0000053399 REGON 277620430, z siedzibą w Pyskowicach pod adresem: ul. Wyszyńskiego 62, 44-120 Pyskowice. Warunki niniejszej umowy licencyjnej dotyczą wykorzystywania przez nas słów, obrazów, ilustracji, fotografii, danych, informacji lub innych materiałów ukazujących produkty, których dystrybutorem jest Polmarkus Sp. z o.o. i które zakupione zostały w Polmarkus Sp. z o.o.  i/lub Twojego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Polmarkus Sp. z o.o. albo Partnerów Spółki, które zostały przez Ciebie wytworzone i opublikowane na platformie lub stronie internetowej podmiotu trzeciego (np. na Instagramie, Facebooku) i w związku z którymi nawiązaliśmy z Tobą kontakt („Materiały”).

Jeżeli zgadzasz się na to, żebyśmy korzystali z Twoich Materiałów zgodnie z warunkami określonymi poniżej, odpowiedz pod komentarzem Polmarkus Sp. z o.o. poprzez zamieszczenie ze swojego profilu w mediach społecznościowych wypowiedzi o treści #takpolmarkus. Twoja odpowiedź powinna się znaleźć w tym samym wątku, czacie lub prywatnej wiadomości i nie może zawierać żadnych dodatków lub warunków (hashtag #takpolmarkus z jakimkolwiek dodatkowym tekstem będzie interpretowany jako odpowiedź odmowna), abyśmy mieli pewność, że zgadzasz się na korzystanie przez nas z Twoich Materiałów zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Oświadczenia i udzielenie licencji na rzecz Polmarkus Sp. z o.o.

Poprzez zamieszczenie pod tą wiadomością odpowiedzi o treści #takpolmarkus

  • oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią albo Twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na warunki, na jakich udzielana jest ta licencja;
  • oświadczasz, że jesteś twórcą Materiału i że nie został on zapożyczony od nikogo innego lub że uzyskałeś od właściciela praw autorskich wszelkie zgody, które pozwalają nam na wykorzystywanie Twojego Materiału zgodnie z warunkami niniejszej licencji;
  • udzielasz spółce Polmarkus Sp. z o.o. i podmiotom stowarzyszonym niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i przenoszalnej licencji na czas nieoznaczony, która daje nam prawo do wykorzystywania, edytowania, modyfikowania, powielania i kadrowania, publicznego wystawiania lub wyświetlania, publikowania, i rozpowszechniania Materiału we wszystkich formatach na wszystkich należących do Polmarkus Sp. z o.o.  aplikacjach mobilnych i stronach internetowych, w szczególności na wszystkich poddomenach polmarkus.com.pl, na ekranach cyfrowych, za pomocą projektorów cyfrowych lub analogicznych urządzeń w naszych salonach sprzedaży i innych lokalizacjach fizycznych, a także na wszelkich należących do podmiotów trzecich platformach lub stronach internetowych (istniejących obecnie lub w przyszłości) wykorzystywanych przez Polmarkus Sp. z o.o. do komunikacji, marketingu lub w innych celach komercyjnych;
  • udzielasz spółce Polmarkus Sp. z o.o. prawa do wykorzystywania i publicznego udostępniania w związku z Materiałem nazwy użytkownika, nazwy kanału, loginu lub nicku, których używasz na swoim profilu w mediach społecznościowych, we wszystkich Mediach Polmarkus Sp. z o. o. w celach komunikacyjnych, marketingowych lub w innych celach komercyjnych;
  • oświadczasz, że Materiał nie narusza w żaden sposób praw autorskich, praw do znaku towarowego, marki lub poufności danych osobowych, praw własności intelektualnej, godności osobistej ani żadnych innych praw osób trzecich;
  • w zakresie dopuszczonym przez prawo zobowiązujesz się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych względem Materiału, takich jak prawo do oznaczenia autora i/lub twórcy Materiału i prawo do nadzoru autorskiego dotyczącego integralności dzieła, a także przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do publikacji Twojego Materiału w Mediach Polmarkus, i że opublikowany przez nas Materiał może zostać usunięty w każdym czasie bez uprzedzenia. Godzisz się na to, że jeśli wykorzystamy Twój Materiał, nie otrzymasz z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Usunięcie Materiału lub hashtagu #takpolmarkus z należącej do podmiotu trzeciego platformy, na której je pierwotnie zamieściłeś, wyrażając tym samym zgodę na warunki niniejszej licencji, nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem warunków licencji i nie powoduje usunięcia Materiału z Mediów Polmarkus. Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał cofnąć zgodę na korzystanie przez nas z Materiałów w sposób opisany powyżej, skontaktuj się z Działem marketingu Polmarkus Sp. z o.o. mailowo, pisząc na adres: marketing@polmarkus.com.pl. Pamiętaj, by w treści wiadomości e-mail wpisać swój nick oraz nazwę kanału, na którym udostępniony został Twój Materiał.

Zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dopuszczonym przez prawo zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie krzywdy, szkody lub straty poniesione przez Ciebie na skutek wykorzystywania przez nas Materiału. Przyjmujesz również do wiadomości, że poprzez udzielenie nam swojej Zgody, na zawsze zwalniasz od odpowiedzialności spółkę Polmarkus Sp. z o.o. oraz każdego z jej obecnych, byłych i przyszłych członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli, pracowników, partnerów, zleceniodawców, zleceniobiorców, każdą jej filię, spółkę stowarzyszoną, spółkę zależną, a także wszystkich jej poprzedników i następców prawnych, cesjonariuszy, beneficjentów, spadkobierców, wykonawców testamentu, ubezpieczycieli i pełnomocników (łącznie: „Strony Zwolnione od Odpowiedzialności”) z tytułu wszelkich roszczeń, postępowań sądowych i innych, a także za wszelkie szkody, straty, zobowiązania, delikty, żądania, koszty i wydatki, w tym koszty i inne wydatki związane z obsługą prawną, powstałe lub poniesione w związku z naszym wykorzystaniem Twojego Materiału w rozumieniu niniejszej licencji.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej licencji są przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie przyjęcia do wiadomości i wyrażenie zgody

Odpowiadając na naszą wiadomość hashtagiem #takpolmarkus (bez żadnych dodatków ani warunków), oświadczasz, że przeczytałeś i w pełni rozumiesz całą powyższą informację, i wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z Twojego Materiału zgodnie z warunkami niniejszej licencji.

 

Wersja 1.0, data aktualizacji 25.05.2023 r.

© 2008-2024 - Polmarkus Sp. z o.o. realizacja PIDI

Chcę zapisać się na warsztaty

Zapis nie jest równoznaczny z udziałem w warsztatach, skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia szczegółów i dogodnej dla Ciebie formy płatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Polmarkus Sp. z o.o. z siedzibą w 44-120 Pyskowice,, ul. Wyszyńskiego 62 NIP 9691285173